การประชุมเตรียมงานวันโยคะ ณ สถานทูตฯ
IDY Celebrations, International Day of Yoga 2016

การประชุมเตรียมงานวันโยคะ ณ สถานทูตฯ

การประชุมเตรียมงานวันโยคะ ณ สถานทูตฯ

สำหรับการเตรียมงานวันโยคะสากลครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 สถานทูตฯ ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นในวันนี้ เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมด้านต่าง ๆ โดยการประชุมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมอินเดียในประเทศไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

 

YOGA DAY PREPARATORY MEETING HELD IN EMBASSY

In preparations for the commemoration of 2nd International Day of Yoga on Sunday, 26 June, 2016 in Bangkok, all issues and aspects on arrangements were deliberated upon in the meeting held in the Embassy. It’s being organized with enthusiastic support from Chulalongkorn University of Thailand, friends, partners and Indian Associations based in Thailand.

ydmeeting

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *