คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมงานวันโยคะสากลครั้งที่ 2 เวลา 06.30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
International Day of Yoga 2016

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมงานวันโยคะสากลครั้งที่ 2 เวลา 06.30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมงานวันโยคะสากลครั้งที่ 2 เวลา 06.30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. มีรถบัสติดป้ายวันโยคะสากล (International Day of Yoga) รับผู้เข้าร่วมงาน จากสถานีรถไฟฟ้าสยามและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทางเข้าหลายทาง แต่ในวันงาน มหาวิทยาลัยเปิดเฉพาะทางเข้าฝั่งพญาไท ซึ่งจะเป็นทางเข้าที่ใกล้สถานที่จัดงานมากที่สุด

3. เมื่อถึงสถานที่จัดงาน กรุณารับเสื้อยืดก่อนเข้าสนาม เคาน์เตอร์แจกเสื้อยืดตามขนาด M ขนาด L และ XL จะจัดแยกกัน กรุณารับเสื้อยืดที่เคาน์เตอร์ตามขนาดนั้นๆ สำหรับน้ำดื่มและนมถั่วเหลือง จะมีวางไว้ให้ที่เสื่อโยคะ

4. กรณีต้องการคำแนะนำ กรุณาติดต่ออาสาสมัครซึ่งจะใส่เสื้อยืดสีชมพู

5. การจัดที่นั่งแบ่งเป็น 3 โซน โดยแบ่งเป็นโซนสีส้ม สีขาว และสีเขียว จากฝั่งขวาไปซ้ายหันหน้าเข้าหาเวที เสื้อยืดที่ได้รับแจกจะมีด้วยกันสามสีตามสีโซน อาสาสมัครจะแนะนำว่าท่านจะนั่งจุดใดตามสีเสื้อยืดและโซน

6. งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยมีพิธีเปิดประมาณ 10 นาที และมีการฝึกปฏิบัติโยคะ 35 นาที โดยครูสอนโยคะ

7. สุขาเคลื่อนที่มีบริการ และจะมีป้ายบอกทาง

8. มีรถพยาบาลจัดเตรียมไว้ กรณีเหตุฉุกเฉิน

9. กรุณารับของว่างหลังจบงาน ณ บริเวณประตูทางออก
******

GUIDELINES FOR PARTICIPANTS OF 2nd INTERNATIONAL DAY OF YOGA AT 6.30 AM ON SUNDAY 26 JUNE 2016 CHULALONGKORN UNIVERSITY

1. Dedicated buses, with a display of International Yoga Day, are arranged for picking up participants from BTS SIAM SQUARE and MRT SAM YAN from 5.30 AM onwards.

2. Chula University has many entrances but only entrance on Phya Thai Road will be opened. This entrance is the closest to the Venue.

3. On arrival, please collect your T.Shirt before proceeding to the ground. There will be separate counters for T-shirt sizes of M, L, XL. Please go to respective counters. Water bottle & Soya Milk will be placed on the Yoga Mat.

4. Volunteers, in PINK colored T-shirts, can be contacted for any guidance.

5. There will be 3 blocks of seating – SAFRON, WHITE & GREEN from right to left while facing stage. The T-shirts distributed will be of similar three colors. Volunteers will guide you to sit according to color of T-shirts and blocks.

6. Programme starts at 7.00 AM with 10 minutes inauguration ceremony & 35 minutes of Yoga Session by trained Yoga Teachers.

7. Mobile toilets would be available with necessary sign boards.

8. There will be an Ambulance in case of any emergency.

9. Please pick up your snack after the Event before leaving at the exit gate.
******

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *